Terminarz zjazdów dla 30-tej i 31-szej edycji w semestrze letnik w roku ak. 2023/2024
(Uwaga – terminarz zawiera jeden termin zapasowy, w którym nie będę planować zajęć).

Uczestników studiów poinformujemy mailowo o szczegółowym planie zajęć.

09-10.03.2024 – dotyczy tylko edycji 30, która już trwa.

16-17.03.2024 – dotyczy edycji 30 i 31 (uruchamianej od marca 2024)

13-14.04.2024 – dotyczy edycji 30 i 31 (uruchamianej od marca 2024)

20-21.04.2024 – dotyczy edycji 30 i 31 (uruchamianej od marca 2024)

11-12.05.2024 – dotyczy edycji 30 i 31 (uruchamianej od marca 2024)

25-26.05.2024 – dotyczy edycji 30 i 31 (uruchamianej od marca 2024)

08-09.06.2024 – dotyczy edycji 30 i 31 (uruchamianej od marca 2024)

22-23.06.2024 – dotyczy edycji 30 i 31 (uruchamianej od marca 2024)