Opłata za 2-semestralne studia Zarządzanie Projektami
w roku 2024 wynosi 7 200,00 zł.

Opłata obejmuje:

  • 205 godzin zajęć
  • AgilePM Foundation
  • egzamin certyfikacyjny AgilePM na poziomie Foundation

Istnieje możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:

I rata – przy zapisie na studia,
II rata – płatna przed rozpoczęciem II semestru.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy o numerze konta: